Tiedeteatteri AGAssa luodaan tieteestä viihdettä

Heurekan Tiedeteatterissa tärkeintä on oivallus. AGAn kaasut muuttuvat innostavaksi ja opettavaiseksi tiedeshow’ksi.

Ilma on harvinaisen tylsä aine: hajuton, mauton ja väritön – erinomainen valinta tiedeshow’n materiaaliksi siis, totesivat AGAn kaasuasiantuntijat yhdessä Tiedekeskus Heurekan pääinnoittaja Harri ”Heko” Montosen kanssa.

AGA on tehnyt yhteistyötä Heurekan kanssa 26 vuotta, siis lähes koko Heurekan historian ajan. Tällä hetkellä Heurekassa pyörivässä Tiedeteatteri AGAssa estradille nousevat happi, typpi ja hiilidioksidi. ”Mistä tahansa AGAn kaasusta voisi pitää oman show’n. Ne ovat kaikki niin kiinnostavia”, Heko toteaa.

Haasteena ihmisten mielenkiinnon herättäminen
Kaikki maailman tieto kulkee taskuissamme koko ajan. Kun tietoa on helposti saatavilla, haasteeksi jää, miten ihmiset saadaan kiinnostumaan tieteestä. Tähän haasteeseen Heurekan tiedeteattereissa ollaan tartuttu. ”Tiedekeskuksilla ympäri maailman on syvä huoli terveen järjen ja tieteeseen perustuvan tiedon asemasta”, Heko kertoo.

Tiedeteatteri ei ole kemian oppitunti, vaan nimensä mukaisesti kunnon show. Tavoitteena on saada tieteellisillä reaktioilla aikaiseksi wow-efekti. Parhaat motivaattorit uuden oppimiseksi ovat innostuminen ja kiinnostus aihetta kohtaan. Hekon tavoitteena on, että tiedeteatterin yleisö lähtisi esityksestä viihdytettyinä, innostuneina ja kenties jopa niin uteliaina, että he haluavat jatkaa oppimistaan Heurekan seinien ulkopuolellakin.

Heurekan pääinnoittaja Harri “Heko” Montonen

Lapset ovat rohkeita oppijoita
”Typpikaasu se vasta onkin aivan hillittömän tylsää. Mutta kun se muutetaan nesteeksi, se ei enää olekaan tylsää vaan hengenvaarallista”, Heko kertoo. Ja näin koko yleisön kiinnostus typpeen on herätetty. Vaikka kaasut voivatkin väärinkäytettyinä olla vaarallisia, Heurekalle ja AGAlle turvallisuus on kaikkien esitysten ja kaasujen käytön a ja o. ”Joka kevät muistutamme ihmisiä siitä, että heliumin hengittäminen on oikeasti vaarallista”, Heko painottaa.

Iloa ilmasta -tiedeteatterit sopivat kaikenikäisille katsojille. Lapset ovat kuitenkin aikuisia rohkeampia arvaamaan ja myös oppimaan uutta. Mitä pilvet ovat, kysyy Heko yleisöltä. ”Pumpulia”, vastaa pieni tyttö yleisöstä itsevarmasti. Heko arvostaa lasten rohkeutta arvata ja heittää villejäkin ideoita ilmaan ison yleisön edessä. Lapsiltakin vaaditaan silti tieteeseen kuuluvaa tarkkuutta.

Yleisölle heitetään kinkkisiä kysymyksiä ja tuiki tavallisina pitämämme asioita tarkastellaan uusista näkökulmista. Onko kaikki kiehuva aina kuumaa? Mitä pilvet ovat? Voiko hiilidioksidia kaataa kannusta? Yksinkertaiset asiat muuttuvat tieteen näpeissä lähes taikuudeksi.

Heurekasta maailmalle
Yhteistyö AGAn kanssa on tarjonnut Heurekalle täysin uusia mahdollisuuksia Iloa ilmasta -näytösten kehittämiseen. Monien kaasujen saaminen esityskäyttöön olisi vaikeaa ja kallista ilman yhteistyötä AGAn kanssa. ”Yhteistyömme AGAn kanssa on ollut paitsi poikkeuksellisen pitkäaikaista, myös todella innostavaa ja sujuvaa. AGAn puolelta ollaan aina oltu innoissaan mukana suunnittelemassa esityksiä”, Heko kiittelee.

Iloa ilmasta -esitykset ovat avanneet kaasujen kiinnostavuutta Heurekan suomalaisille ja ulkomaalaisille vieraille usean vuoden ajan. Heko on esittänyt AGAn ja Heurekan yhteistyön innovaatioita Suomen lisäksi 18 muussa maassa. Tulevaisuuden haaveena olisi saada Iloa ilmasta -esitys mukaan Pop-up Heurekaan, eli liikkuvaan esityslaitteistoon. ”Tiede on avannut minulle maailman, joka ei ole koskaan tylsä. Nyt haluan avata oven tieteen maailmaan myös kaikille muille”, Heko kertoo.

AGAn pitkäaikainen yhteistyö Heurekan kanssa on herättänyt monen pienen ja vähän suuremmankin tieteilijän kiinnostuksen kaasuja kohtaan. Tiedeteatteri AGAn Iloa Ilmasta -näytösten aikataulut löytyvät Heurekan verkkosivuilta.