VESIVILJELY

Maapohjainen kalankasvatus tähtää kestävään tulevaisuuteen

Maapohjaisia vesiviljelylaitoksia pidetään maailmalla …