Turvallisuutta ilmassa AGAn turvallisuuskoulutuksella

”Jos turvallisuus on mielestäsi kallista, niin sinun pitäisi miettiä paljonko onnettomuus maksaa!” Tästä on tullut jo mantra Kai Arne Trollerudille, joka on AGA Norjan koulutusvastaava. Norjan ilmavoimissa nestemäisen hapen käsittely on otettu erittäin vakavasti ja asian käsittely turvallisuuskoulutuksessa työntekijöille on itsestäänselvyys.

Norjan Puolustushallinnon materiaalihallinnossa (FLO – Försvarets logistikorganisation) on vastaavasti tarvetta parantaa teknikkojen osaamista lentokentillä. He ovat toivoneet kurssia, joka järjestettäisiin samanaikaisesti kaikilla lentokentillä ja jossa käsiteltäisiin sisäisiä puolustukseen liittyviä toimintoja.

Hapella on monia epätoivottuja ominaisuuksia virheellisesti käsiteltäessä. Ulkomailla lentokoneissa ja lentokentillä on ollut pieniä tulipaloja ja vastaavia happilaitteistoissa.

  • Koulutuksen painopiste on tällaisten ja vastaavien tapausten estäminen, jotka voivat johtua virheellisestä kaasun käsittelystä, selittää Trollerud.

FLO keskittyy käyttöriskeihin ja nestemäisen kaasun (LOX) käsittelyyn. LOX höyrystyy kaasumuotoiseksi hapeksi ”LOX-konverttereissä” joissakin puolustushallinnon lentokonetyypeissä, jonka jälkeen sitä käytetään hengitysilmana. LOX:n käsittelyohjeiden yhteydessä ohjeistettiin myös kaasun kanssa työskenteleviä.

  • Kaikki käyttäjät eivät tunteneet näitä ohjeita. Luottamalla ulkoiseen toimijaan, joka voi havainnoida LOX:n käyttämisen riskit ja neuvoa kuinka niiltä suojaudutaan suojavarusteilla ja oikeilla työtavoilla, on nostanut kaikkien kaasun käyttäjien tietoisuutta merkittävästi, kertoo kapteeni Håvard Nilsen.

Ammattimaista

  • Noin 10 vuotta sitten meillä oli Ilmavoimissa ihmisiä, jotka saivat turvakoulutuksen Hobølissa, jatkaa Nilsen. Muistan kurssista, että se oli erittäin ammattimainen. Teoriaosuus pidettiin auditoriossa ja käytännön esitykset mm. tulipalo lasiseinän takana kokoussalissa. Meillä oli jopa käytännön tehtäviä, joissa meidän oli itse sammutettava kaasupullojen tulipalo.
  • NATOssa on vuosien mittaan ollut paljon happilaitepalo-onnettomuuksia ja tällaisten riskien rajoittamiseksi oli luonnollista, että otimme yhteyttä AGAan, sanoo Nilsen.

Vuonna 2006 Håvard Nilsen otti yhteyttä AGAan saadakseen apua teknikoiden kouluttamiseksi yhdenmukaisesti ilmavoimien lentokentillä. Ennen kurssin aloittamista AGA piti aloituspalaverin FLO:n kanssa, jotta kurssit voitaisiin räätälöidä toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

  • Aloitimme valmiin kurssin yhdessä FLO:n kanssa ja pidimme sen ensimmäistä kertaa Kjellerissä 22 osallistujalle, kertoo Trollerud. Kurssille osallistuneiden palaute oli erittäin positiivista, joten päätimme arviointikokouksessa viedä konseptia eteenpäin Örlandissa, Andöyassa, Kjevikissä, Bodössa ja Kjellerissä.

Jatkuvuus on tärkeää
Kapteeni Håvard Nilsen on ollut erittäin tyytyväinen tähänastiseen yhteistyöhön AGAn kanssa sekä ennen kurssia että sen jälkeen. Jokaisen kurssin jälkeen tehdyt arvioinnit osoittavat, että osallistujat arvostavat kurssien sisältöä.

  • Voimme varmuudella sanoa, että osaaminen on kehittynyt. Aiomme tarjota näitä koulutuksia myös uudelleen, koska uudet työntekijät tarvitsevat samoja tietoja, kertoo Håvard Nilsen. Meille on erittäin hyödyllistä, että AGA kulkee lentokentillä kouluttamassa. Tämän ansiosta voimme vapauttaa avainhenkilöitä osallistumaan koulutukseen. Samalla haluan esittää kunnioitukseni siitä, kuinka hienosti kurssit on suunniteltu.

Lue lisää AGAn turvallisuuskursseista.