Investointi työturvallisuuteen

VNT:llä (Ventspils nafta terminālis) turvallisuus otetaan vakavasti. Yritys pyrkii valitsemaan sellaisia tuotteita ja palveluja, jotka edistävät työturvallisuutta sekä tukevat toiminnan kehittämistä turvallisemmaksi.

VNT perustettiin vuonna 1961. Se on kasvanut yhdeksi Baltian meren alueen edistyneimmistä satamista, jossa käsitellään ja varastoidaan öljytuotteita. Sen varastointikapasiteetti on lähes 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Tällä hetkellä VNT on osa kasvavaa VTT1-satamaryhmää, joka toimii ympäri maailmaa ja tarjoaa turvallisia, tehokkaita ja joustavia, mutta samalla erittäin kilpailukykyisiä palveluja.

AGAn hitsausinsinööri Juris Priednieks: 
VNT ostaa AGAlta teollisuuskaasuja hitsauskäyttöön sekä erikoiskaasuja laboratoriotestejä varten. VNT oli yksi ensimmäisistä yrityksistä, joissa otettiin käyttöön ODOROX®-happi turvallisuussyistä. Tähän happeen on lisätty hajuainetta, joka auttaa havaitsemaan nopeasti happivuodot, jotka kasvattavat paloturvallisuusriskejä. Työpaikan kaasuturvallisuuden parantamiseksi VNT:llä järjestettiin sisäinen Weldonova-kurssi. 14 teknistä työntekijää osallistui koulutukseen, jossa käsiteltiin kaasupullojen turvallista käsittelyä sekä hapen, asetyleenin ja propaanin käyttöä. Koulutuksen käytännön osuudessa käsiteltiin sellaisia aiheita kuten pullon avaaminen oikein, painesäätimen liittäminen, hitsauspolttimen sytyttäminen ja metallin käsittely. Kurssilla keskityttiin turvallisuuteen ja analysoitiin tärkeimpiä onnettomuuksiin johtavia syitä, joihin tulee kiinnittää huomiota päivittäisessä toiminnassa, jotta työpaikan turvallisuusriskit voidaan pitää mahdollisimman pieninä. Tietoa pyrittiin soveltamaan onnettomuuksien ehkäisemiseen käytännössä. Kurssin jälkeen AGAa pyydettiin järjestämään toinen, erikoiskaasuja käsittelevä kurssi laboratoriohenkilökunnalle.

VNT:n laboratoriapäällikkö Marina Voronina:
Laboratorio on vastuussa öljytuotteiden laadun testaamisesta. Me testaamme näytteitä, jotka on otettu täytetyistä varastosäiliöistä VNT:n säiliökentiltä sekä myös satamista, putkista ja säiliöautoista. Laadunvalvontaa tehdään säännöllisesti. Valvomme varastosäiliöitä tuotetta vastaanotettaessa sekä lastausvaiheessa asiakkaan vaatimusten ja omien sääntöjemme mukaisesti.

Yritykselle turvallisuus on ensisijaisen tärkeää eikä laboratorio tee tässä poikkeusta. Testaustyössä käytetään monenlaisia kaasuja. Esimerkiksi yksi keskeisistä öljytuotteen laatumittareista on rikkipitoisuus. Sen mittaamiseen käytämme heliumia ja happea. Lyijyn ja muiden metallien etsimiseen käytämme asetyleenikaasua. Propaania käytetään leimahduspisteen, koksipitoisuuden ja tuhkapitoisuuden määrittämiseen. Hiilidioksidia puolestaan käytetään jäähdytysaineena, kun tuotteita testataan kylmissä olosuhteissa. Meistä oli hyvä ajatus pyytää AGAa kertomaan meille enemmän kaasupullojen turvallisesta käsittelystä. Kurssi, jonka piti AGA Latvian erikoiskaasusegmentin päällikkö Gaston Vereskun, tarjosi tilaisuuden oppia enemmän työpaikan kaasupulloihin liittyvistä vaaroista, fyysisistä ja kemiallisista uhista sekä keinoista vähentää työpaikan kaasujen ja kaasunjärjestelmien käyttöön liittyviä vaaroja. Yritys oli jo jonkin aikaa suunnitellut kaasupullojen siirtämistä laboratoriorakennuksen ulkopuolelle. Yrityksen johto keskusteli tarkemmin uudelleen sijoittamisesta ja teki päätöksen, että kaikille kaasupulloille rakennetaan uusi varasto laboratoriorakennuksen ulkopuolelle ja asennetaan uudet kaasuputket. Tämä paransi turvallisuutta laboratoriossa sekä niiden työntekijöiden kohdalla, joiden työ liittyy kaasupullojen vaihtamiseen ja liittämiseen laboratoriossa.

VNT:n kunnossapito-osaston esimies Borislavs Kapitonovs kommentoi kurssia:
Työturvallisuus on keskeistä VNT:n toiminnassa. Järjestimme AGAn turvallisuuskurssin parantaaksemme henkilökunnan tietoisuutta työturvallisuudesta, ehkäistäksemme onnettomuuksia, kun työskennellään syttyvien kaasujen kanssa, sekä päivittääksemme tietojamme alan nykyisestä kehityksestä. Parhaan koulutuksen saa sieltä, missä on käytännön kokemusta, ja siksi valitsimme AGAn. He ovat tämän alueen ammattilaisia, tuntevat alan perinpohjin ja myös toimittavat meille kaasulaitteita. Turvallisuuskurssi oli erittäin hyödyllinen ja kurssimateriaaleista on paljon apua, koska niitä voidaan käyttää viitemateriaalina osaamisen ylläpitämiseksi.