Bodycote vähentää riskejä

Rajapinnan löytyminen omien välineiden ja AGAn välillä on yksi tärkeimmistä osista turvallisuustyötä Bodycotella. Monet toimipaikat, laaja toiminta ja monen tyyppiset polttouunit eivät anna varaa hutilointiin riskianalyysissä.

Bodycote on yksi maailman kunnioitetuimmista lämpö- ja pintakäsittely-yrityksistä. Bodycote on toiminut Ruotsissa 35 vuotta (ennen sitä Brukens Härdverkstäder) ja nykyään se toimii kahdeksalla paikkakunnalla ympäri Ruotsia. Koko ruotsalaisen teollisuuden toimittajana Bodycotella on monipuolinen uunivalikoima monille eri työtavoille ja prosesseille. Laaja toiminta vaatii myös perusteellista lähestymistapaa turvallisuustyöhön. Annamme suuren painoarvon turvallisuustyölle Bodycotella, kertoo Kaj Kjellberg, joka on yrityksen laatupäällikkö ja turvallisuusvastaava. Palovaarallisessa ympäristössä työskentely asettaa meille tiettyjä vaatimuksia ja meidän on keskityttävä onnettomuuksien ehkäisyyn. Koska käsittelemme myös kaasuja, on meillä oltava vähintään kaksi kaasuvastaavaa jokaisessa yksikössä.

Pitkäaikaista yhteistyötä
Bodycote on tehnyt yhteistyötä AGAn kanssa monia vuosia. Nyt käynnissä on riskianalyysi, jolla täytetään turvallisuusvaatimukset ja saadaan turvallisempi työympäristö.Työ riskianalyysin parissa tehdään kahdessa osassa. Toisessa AGA käy läpi koko toimipaikan ja toisessa pyritään määrittelemään mahdolliset onnettomuusskenaariot, kertoo Kaj Kjellberg. Ennen kaikkea pyrimme löytämään rajapinnan AGAn ja omien välineidemme välissä. Meidän on yritettävä löytää porsaanreiät. AGAn saapuessa mukaan omien laitteiden kanssa, meidän on huolehdittava, että joku ottaa niistä vastuun. AGAn ja omien laitteiden välisen rajapinnan löytäminen on yksi tärkeimmistä osista turvallisuustyötä Bodycotella. Monet eri toimipisteet, laaja toiminta ja monenlaiset polttouunit eivät anna varaa porsaanrei’ille riskianalyysissä. Analyysi käsittelee sekä fyysisiä rajoituksia että vastuunjakoa.  Toiminnan ollessa laajaa on myös kaasujen tarve laajaa. Bodycote ostaa AGAlta ennen kaikkea typpeä, mutta myös ammoniakkia, metanolia, propaania, hiilidioksidia ja pieniä määriä argonia ja vetyä. – Kaikki näistä eivät ole kaasuja, mutta kaikilla on silti omat vaatimuksensa ja riskinsä ja niillä on omat käsittelytapansa, kertoo Mikael Fällström, joka toimii Pohjois-Ruotsin aluepäällikkönä. Tämä vuoksi olemme vuosien mittaan ostaneet useita kaasun käsittelyyn liittyviä turvallisuuskoulutuksia AGAlta.

Ennaltaehkäisy kannattaa
Bodycote pitää henkilövahinkojen ennaltaehkäisyä ja välttämistä tärkeimpänä tehtävänään turvallisuustyössä. Tähän saakka onnettomuuksilta on vältytty, ja sekä Kaj Kjellberg että Mikael Fellström kokevat, että henkilöstö tuntee olonsa turvalliseksi työpaikallaan.Paras tapa ehkäistä ennalta on poistaa ongelmat, Kaj Kjellberg uskoo. Jos on olemassa riski törmätä putkeen, on parasta siirtää putki.

Riskien vähentämisessä yritys on seurannut seuraavaa priorisointijärjestystä:

  1. Poistaminen
  2. Vaihto
  3. Tekniset suojaustoimenpiteet (esim. eristäminen, mittaukset ja vähentäminen)
  4. Merkitseminen / varoittaminen ja/tai hallinnollinen ohjaus
  5. Henkilökohtaiset suojavarusteet.

Olemme erittäin tyytyväisiä AGAan, kertoo Mikael Fällström. AGA on pätevä tekemään riskianalyysin, ja osaa tehdä työn hyvin yksityiskohtaisesti.