Asetyleenin hajoaminen

Asetyleeni on monipuolinen kaasu, jolla on monia käyttötarkoituksia. Hapen kanssa yhdistettynä sitä voidaan käyttää mm. hitsaukseen, leikkaukseen, juottamiseen ja erilaisiin lämmityssovelluksiin.

Asetyleenin hajoaminen. Mitä se on? Miten se hallitaan?
Asetyleeni on ainoa polttokaasu, jota voidaan käyttää sekä hitsauksessa että leikkauksessa. Kaasun selkeistä eduista huolimatta on olemassa asioita, joita on otettava huomioon kaasua käyttäessä ja käsiteltäessä.

Asetyleenin hajaantuminen on käsite, josta monet ovat kuulleet puhuttavan, mutta vain harvat ovat sen kokeneet. MITÄ tapahtuu? Hajaantumisen yhteydessä asetyleeni kehittää energiaa, eli paine ja lämpö nousevat pullossa, jonka seurauksena räjähdysriski kasvaa. Asetyleeniä ei voida pakata samalla tavalla kuin ilmakaasuja, esim. argonia, koska kaasusta tulee helposti epästabiilia lämpötilan ja paineen noustessa. Asetyleenipullo on sen vuoksi huokoinen ja siinä on imukykyistä asetonia sisältävää massaa, josta vapautuu suuria määriä asetyleeniä. Huokoinen massa rajoittaa tilavuutta riittävästi hajaantumistilanteessa, mikä rajoittaa hajaantumisriskiä normaalin käsittelyn yhteydessä.

Eri syitä
Hajaantuminen voi tapahtua monien eri syiden takia. Hajaantumiselle voi muodostua otolliset olosuhteet, jos pulloon kohdistuu iskuja tai massaan muodostuu reikiä. Käsittele tämän vuoksi asetyleenipulloa varovaisesti. Jos pullo altistuu lämmölle esim. tulipalon yhteydessä, hajaantumisriski kasvaa.  Huolehdi, että asetyleenipullon sijainti, esim. hitsauskärryssä on riittävän hyvin merkitty, ja että pullot on helppo poistaa paikalta tulipalon sattuessa. Toinen lämmönkehityksen lähde ovat polttimen takaisku ja takatuli. Käytä asetyleenin kanssa aina takaisku- ja takatulisuojia. Nämä ovat pakollisia myös hapelle.

Toinen mahdollinen hajaantumissyy on väärin mitoitettu asetyleeniputkisto. On erittäin tärkeää noudattaa annettuja mitoitusohjeita. Suuri putken halkaisija yhdessä korkean asetyleenipaineen kanssa johtaa helposti hajaantumiseen. Oikein rakennettu järjestelmä vähentää toki riskiä merkittävästi.

Tulkiste merkit
Kuinka tiedän, että hajaantuminen on alkanut pullossa? Helppo tapa on kokeilla pullon kylkeä kädellä. Pullon lievä lämpeneminen on merkki hajaantumisesta. Jos hajaantuminen on todettu, aloitetaan turvatoimien noudattaminen, joihin kuuluu pullon jäähdytys vedellä, ihmisten evakuointi, pelastustoimien aloittaminen ym. Kaasupullojen käsittelystä kertovan esitteen saat kaasun toimittajaltasi.