AGAn turvallisuuskoulutukset

Kaiken turvallisuuskoulutuksen perusta on aina sama: asiakkaan on osattava käsitellä kaasua turvallisesti, joten hänellä on oltava tietoa kaasun ominaisuuksista.

Sana ”kaasu” on negatiivisesti latautunut. On monia, jotka eivät tunne voimassa olevia lakeja ja säännöksiä kaasun sekä kaasupullojen turvallisesta käsittelystä.

AGA järjestää koulutustilaisuuksia vuosittain sekä avoimesti että yrityskohtaisesti. Kuka vain voi käydä ilmoittautumassa AGAn kotisivuilla ja kaikkien kaasua käsittelevien olisi hyvä käydä koulutuksessa, kertoo AGAn koulutuspalveluista vastaava Jyrki Honkanen.  Työturvallisuuslaki (738/2002) edellyttää, että työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työntekijälle on annettava riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi.

Turvallisuuspuutokset voivat olla kalliita
Jyrki Honkanen ja hänen kollegansa ovat nähneet paljon matkoillaan ympäri Suomea: varusteita, jotka ovat vanhoja ja kuluneita, puuttuvia turvavarusteita ja virheellistä varastointia. Usein törmää kaasuletkuihin, joissa on halkeamia tai vuotoja, jotka imevät samanaikaisesti kaasuun epäpuhtauksia. Kokemuksemme mukaan vika on vain harvoin kaasuseoksessa. Oikeita laitteita käyttämällä kaasu toimii kuten sen pitääkin. Valitettavasti laitteistojen uusiminen ei ole aina kaikkein tärkein asia.

On paljon yrityksiä, jotka käyttävät laitteita niin kauan kun ne kestävät. Jos yrityksessä sattuu kaasun aiheuttama tulipalo tai muu onnettomuus, eivätkä laitteistot ole kunnossa tai henkilöstöä ole koulutettu, se voi tulla hyvin kalliiksi esim. menetettyjen vakuutuskorvausten muodossa, varoittaa Jyrki Honkanen. Myös toiminnan alas ajaminen voi olla todella kallista.  Esimerkiksi paperitehtaalla kustannukset nousevat nopeasti miljoonaan euroon päivässä (alueen ollessa suljettuna 24 – 36 tuntia 300 metrin alueella kaasuräjähdysvaaran takia).

Ajantasaiset koulutukset
Käytämme paljon aikaa ja sitoutuneisuutta, jotta koulutuksemme olisivat aina ajantasalla, kertoo Jyrki Honkanen. Onneksi monissa yrityksissä ymmärretään, että turvallisuuskoulutus on hyvä antaa AGAn kaasuasiantuntijoiden järjestettäväksi. Olemme taitavia mukauttamaan koulutuksemme asiakkaan tarpeiden mukaan, Jyrki summaa.

Lyhyesti turvallisuuskoulutuksista

Muutama kysymys ja vastaus

  • Onko kursseja monia erilaisia? – Meillä on useita vakiokursseja (www.aga.fi/koulutus) ja teemme myös räätälöityjä koulutuksia
  • Kuinka pitkiä koulutukset ovat? – 4 – 8 –tuntisia
  • Kuinka niihin ilmoittaudutaan? – Helpoiten netistä, www.aga.fi/koulutus tai AGAn edustajalle
  • Ovatko koulutukset suosittuja? – Kyllä, koulutamme satoja henkilöitä vuosittain
  • Kuinka pitkään AGAlla on ollut koulutustoimintaa? – Aloitimme organisoidut koulutukset vuonna 2005, mutta AGA on pitänyt hitsauskoulua jopa 70-luvulta saakka, joten organisaatiossamme on pitkä koulutuskokemus.

Kurssiohjelmamme löytyy täältä.

Teksti: Laura Kultaranta
Kuva:Pekka Kiirala