AGA kouluttaa asiakkaitaan kaasujen turvallisessa käsittelyssä

DTU Danchip on ovi edistyneen mikro- ja nanoteknologian maailmaan. Tanskan teknisen korkeakoulun yhteydessä sijaitsevalla keskuksella on tärkeä rooli mikro- ja nanoteknologian kehitystyössä sekä Tanskassa että muissa maissa. Sen nykyaikainen laitteisto ja puhdastilat tarjoavat avoimen pääsyn ihanteellisiin työskentelyolosuhteisiin tutkijoille ja yrityksille, jotka tarvitsevat korkean tason prosessi- ja teollisuusteknologiaa.

DTU Danchipilla käytetään monenlaisia kaasuja
AGAn ja DTU Danchipin yhteistyö on kestänyt jo yli 20 vuotta. AGA on asentanut kaikki toimipisteen kaasujärjestelmät, myös keskushuoneen laitteistot, putkikanavat ja virtaliitännät. Koska DTU Danchip on osa korkeakoulua ja tutkimusyhteisöä, kaasua käytetään ja toimitetaan monessa muodossa. Järjestelmiin sisältyy

  • nestemäisen typen säiliöitä
  • kaasujen paikallispuhdistimia (puhtaampi kuin 6.0)
  • automaattinen kaasukeskus happipattereille
  • automaattinen kaasukeskus vetypulloille
  • vedyn tuotanto paikan päällä.
  • Monien syövyttävien kaasujen ja terveydelle haitallisten kaasujen keskusyksiköt ja laitteisto.

Keskuksessa käytetään kaasuja, jotka on luokiteltu inerteiksi, hapettaviksi, terveydelle haitallisiksi, palaviksi tai syövyttäviksi. ”Tämä vaatii turvallisuudesta huolehtimista. Kaikkia vaarallisia kaasuja valvoo keskusjärjestelmä, josta on suora yhteys palolaitokselle”, sanoo Jørgen Bjerregaard, AGAn Tanskan aluejohtaja.

Hyvä työympäristö huomion kohteena
DTU Danchipilla työympäristöstä huolehtimista pidetään tärkeänä. Syksyllä 2014 yritys päätti päivittää työntekijöidensä osaamista kaasujen käsittelyssä sekä järjestää tarvittaessa myös uudelleen koulutusta.

AGA järjesti yritykselle kurssin, jossa käsiteltiin syövyttäviä ja terveydelle haitallisia kaasuja sekä niihin liittyviä kaasulaitteita. Kurssille osallistuivat kaikki työntekijät, jotka ovat päivittäin tekemisissä kaasujen ja kaasulaitteiden kanssa.

Turvallisuuskurssin sisältö
Konsultoituaan DTU Danchipia AGA jakoi kurssin kahteen osaan:

Ensimmäinen osa pidettiin AGAn tiloissa, ja siinä käytiin läpi kaasujen perusominaisuudet, kaasujen käsittely sekä turvallisuus kaasuja käsiteltäessä. Opetukseen sisältyi käytännön kokeita, joilla havainnollistettiin kaasujen vaikutusta tosielämässä. Lopuksi järjestettiin ohjattu kierros AGAn toimipisteessä Kööpenhaminassa ja vierailtiin ilmakaasutehtaalla, jossa tuotetaan päivittäin typpeä, happea ja argonia.

Toinen osa pidettiin Tanskan teknisellä korkeakoululla, ja siinä keskityttiin erityisesti DTU Danchipille keskeisten kaasujen ominaisuuksiin, puhtauteen sekä kaasujen analysointiin. Lisäksi käytiin läpi syövyttäviä ja terveydelle haitallisia kaasuja sisältävien kaasujärjestelmien rakentamisen teoreettista taustaa. Kaasujen yleinen turvallisuus ja kaasujärjestelmien rakentaminen yhdistettiin erottamattomasti toisiinsa.

Kurssimateriaali toimitettiin sähköisenä ja kansioissa. Materiaaliin sisältyivät turvallisuuslehtiset kaikista DTU Danchipille olennaisista kaasuista.